| INDEX | O AUTO GASU | GALERIJA | VIDEO | KONTAKT |
Šta je tecni naftni gas TNG ili LPG ?

Pod tečnim naftnim gasom (TNG) koji je u svetu poznat kao LPG (Liquefied Petroleum Gas) ili autogas podrazumevaju se tečni ugljovodonici, odnosno propan (C3H8), butan (C4H10) i njihove smeše prema odgovarajućim standardima za TNG. TNG se koristi kao pogonsko gorivo u industriji i domaćinstvu, a poslednjih godina se sve više koristi kao pogonsko gorivo za motorna vozila. Zato ga mnogi nazivaju autogas i smatraju idealnim gorivom za pogon motornih vozila. Veoma značajna prednost autogasa, u odnosu na klasična goriva, je činjenica da izduvni gasovi i produkt sagorevanja autogasa znatno manje degradiraju životnu sredinu. Autogas je takode i jeftiniji od benzina. Ipak, bez obzira na na mnoge prednosti autogasa u odnosu na klasična goriva, postoje mnoge neopravdane predrasude da je TNG opasno gorivo. Radni pritisak u rezervoaru je u normalnim okolnostima samo nešto viši od pritiska u bojleru za toplu vodu. Rezervoari se prave po strogo specificiranim zahtevima u skladu sa evropskom regulativom R67.01, a debljina čelicnog lima je 3 mm. Rezervoari su ispitani na znatno više pritiske, u sklopu sistema postoje i sigurnosni ventili koji efikasno upravljaju prevazilaženjem mogućih rizika. Tečni naftni gas (TNG)-autogas se u samom procesu sagorevanja ponaša gotovo kao benzin, što praktično ne zahteva odrađivanje većih izmena na motoru zbog korišćcenja ovog energenta kao pogonskog goriva vozila. U suštini motor ne trpi nikakve posebne izmene, njemu se praktično dodaju neki elementi da bi se omogućilo korišćcenje autogasa kao novog pogonskog goriva.

PREDNOSTI PRIMENE TECNOG NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORA :

Ušteda i ekonomicnost ogleda se u gotovo 50% nižoj ceni goriva.
Duži vek rada motora, niži troškovi održavanja. Potencijal svih gasnih goriva je duži radni vek motora kao rezultat nepostojanja kondenzacije goriva zidovima cilindra.
Mirniji i tiši rad motora .
Sagorevanje bez ostataka pepela. .
Povoljan sastav izduvnih gasova Sam gas ne poseduje toksične sastojke, kao što su olovo, sumpor ...
Udvostručen vek trajanja lambda sonde i katalizatora. .
Jednostavnost primene. .
Veća autonomija vozila. .
Visoka sigurnost. .


Imgrund auto gas servis
LIDER U REGIONU